8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

กำหนดการกิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ม.1/1-1/15)

กำหนดการกิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ม.1/1-1/15)
วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ 085-8707545
3 พ.ค. 67 | รับชม : 222 ครั้ง