8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประกาศแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในวันมอบตัว ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในวันมอบตัว ห้องเรียนทั่วไป
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชำระเงินและวัดตัว ชุดพลศึกษา/ชุดพื้นเมือง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2567
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2567
30 มี.ค. 67 | รับชม : 168 ครั้ง