8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป)

*** ชำระพร้อมกับการรายงานตัวในระบบออนไลน์ ***
*** นักเรียน ม.3 เดิม ที่ชำระแล้ว 2,000 บาท ให้ชำระเพิ่มเติมได้จนครบตามจำนวน ***
หมายเหตุ*** การชำระเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สามารถแสกน Qr code ด้านล่างหรือบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 511-6-07591-5
แล้วปรี้นสลิปการโอนนำส่ง เจ้าหน้าที่สมาคมในวันมอบตัว

 

 
28 มี.ค. 67 | รับชม : 222 ครั้ง