8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
คำสั่งที่ 188/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูและครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ดาวน์โหลด 5.27 MB 62 12 พ.ค. 67
คำสั่งที่ 187/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 1.73 MB 91 10 พ.ค. 67
คำสั่งที่ 180/2567 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (แก้ไข) ดาวน์โหลด 2.57 MB 310 7 พ.ค. 67
คำสั่งที่ 186/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 1.76 MB 55 7 พ.ค. 67
คำสั่งที่ 183 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 2.70 MB 72 3 พ.ค. 67
คำสั่งที่ 178 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ดาวน์โหลด 1.08 MB 25 3 พ.ค. 67
คำสั่งที่ 170/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาวน์โหลด 0.43 MB 31 23 เม.ย. 67
คำสั่งที่ 168/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 0.72 MB 25 23 เม.ย. 67
คำสั่งที่ 167/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐาน พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ม.1 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ดาวน์โหลด 0.59 MB 27 23 เม.ย. 67
คำสั่งที่ 165/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "กตเวทิตาคุณ ส่วนบุญคืนสู่เหย้า ประจำปี 2567" ดาวน์โหลด 2.57 MB 25 11 เม.ย. 67
คำสั่งที่ 164/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลด 0.35 MB 20 11 เม.ย. 67
คำสั่งที่ 163/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ลูกส่วนบุญกตัญญู ดำหัวครูปี๋ใหม๋" ดาวน์โหลด 1.27 MB 16 11 เม.ย. 67
คำสั่งที่ 158/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่1) ดาวน์โหลด 1.30 MB 30 28 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 144/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.70 MB 24 28 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 152/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 1.32 MB 53 27 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 148/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเทคนิคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.68 MB 22 26 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 147/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.53 MB 15 26 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 145/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแสดงความยินดีและแสดงผลงาน (MEP Family Night) ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.80 MB 16 26 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 146/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทักษะเทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.61 MB 13 26 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 141/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาชุดพละ เสื้อวอร์ม เสื้อคณะสี และชุดพื้นเมืองของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 1.29 MB 19 26 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 139/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอ ดาวน์โหลด 0.58 MB 17 26 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 140/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.23 MB 28 21 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 136/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ 4 สถาบัน ดาวน์โหลด 3.43 MB 17 21 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 138/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป ดาวน์โหลด 2.01 MB 38 20 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 134/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.78 MB 19 19 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 133/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 0.66 MB 21 18 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 124/2567 เรื่องให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.43 MB 37 14 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 126/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด 1.50 MB 21 13 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 125/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน ดาวน์โหลด 0.39 MB 22 13 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 122/2567 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Summer Course และสอบ CEFR ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.74 MB 18 11 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 109/2567 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะและเพิ่มพูนศาสตร์ความรู้ทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ Gifted Child in Mathematics ดาวน์โหลด 1.27 MB 24 11 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 121/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.03 MB 30 8 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 120/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึ ดาวน์โหลด 0.52 MB 23 8 มี.ค. 67
สั่งที่ 116/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป ดาวน์โหลด 0.78 MB 36 6 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 117/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนท ดาวน์โหลด 0.61 MB 23 6 มี.ค. 67
คำสั่งที่ 115/2567 การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 2.99 MB 27 5 มี.ค. 67
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
คำสั่งที่ 130/2567 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในการทดสอบวิชา A-Level ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สนามสอบจังหวัดลำพูน ดาวน์โหลด 9.42 MB 39 14 มี.ค. 67