8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 พ.ค. 67
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดืมภายในโรงอาหาร ทั่วไป 14 พ.ค. 67
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ทั่วไป 11 พ.ค. 67
4 สรุปผลการประเมินคะแนนคุณภาพอาหารในสถานศึกษา (เพิ่มเติม 1) ทั่วไป 8 พ.ค. 67
5 สรุปผลการเมินคะแนนคุณภาพอาหารในสถานศึกษา 2567 (เพิ่มเติม 1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 พ.ค. 67
6 ปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้า เฟื่องฟ้าน้ำเงินขาว ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 3 พ.ค. 67
7 กำหนดการกิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ม.1/1-1/15) ทั่วไป 3 พ.ค. 67
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินอาหาร เพื่อจัดจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ทั่วไป 2 พ.ค. 67
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินอาหาร เพื่อจัดจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ค. 67
10 ประกาศ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 20 เม.ย. 67
11 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทั่วไป 11 เม.ย. 67
12 กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ SMTE ม. 1/12 วันที่ 2 - 4 พ.ค. 2567 ทั่วไป 11 เม.ย. 67
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ทั่วไป 5 เม.ย. 67
14 ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวบัญชีสำรอง ประเภททั่วไป ครั้งที่ 2 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 3 เม.ย. 67
15 ประกาศ รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 3 เม.ย. 67
16 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ทั่วไป 3 เม.ย. 67
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทั่วไป 2 เม.ย. 67
18 ประกาศแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในวันมอบตัว ห้องเรียนทั่วไป ทั่วไป 30 มี.ค. 67
19 ขั้นตอนและกำหนดการ การมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 วันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั่วไป 30 มี.ค. 67
20 เตรียมตัวให้พร้อม กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ SMTE ม. 1/12 วันที่ 2 - 4 พ.ค. 2567 กิจกรรมเริ่ม 08.00 - 16.00 น. ทั่วไป 30 มี.ค. 67
21 ขั้นตอนและกำหนดการ การมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 วันที่ 30 มีนาคม 2567 ทั่วไป 29 มี.ค. 67
22 ประกาศ รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั่วไป 29 มี.ค. 67
23 ประกาศ รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 67
24 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ทั่วไป 28 มี.ค. 67
25 รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 28 มี.ค. 67
26 รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1 (ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 26 มี.ค. 67
27 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 รอบทั่วไป ทั่วไป 26 มี.ค. 67
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 มี.ค. 67
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ทั่วไป 25 มี.ค. 67
30 ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4 ความสามารถพิเศษ ทั่วไป 21 มี.ค. 67
31 ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ทั่วไป 21 มี.ค. 67
32 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินอาหารของผู้สมัครเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มี.ค. 67
33 ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ ทั่วไป 20 มี.ค. 67
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ประเภททั่วไป ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 20 มี.ค. 67
35 ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 18 มี.ค. 67
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 14 มี.ค. 67
37 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์ประเมินอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 มี.ค. 67
38 พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 9 มี.ค. 67
39 เปิดระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ทั่วไป 9 มี.ค. 67
40 รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน นำโดยนายวิราช จันทร นายกสมาคมฯ ทั่วไป 7 มี.ค. 67
41 เชิญมาร่วมแสดงความยินดี พิธีปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนีบัตร ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทั่วไป 6 มี.ค. 67
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และนักการภารโรง ทั่วไป 6 มี.ค. 67
43 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชนันท์ หนูจุกจิก นักเรียนชั้น ม.1/9 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง กิจกรรม Lamphun Industry Run 2024 หนุ่มสาว ทั่วไป 5 มี.ค. 67
44 ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567 ทั่วไป 5 มี.ค. 67
45 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบทั่วไป ทั่วไป 2 มี.ค. 67
46 ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 1 มี.ค. 67
47 ประกาศ รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2567 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มี.ค. 67
48 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และนักการภารโรง ทั่วไป 1 มี.ค. 67
49 แสดงความยันดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ทั่วไป 29 ก.พ. 67
50 เปิดระบบการรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รายงานตัวในระบบออนไลน์ ทั่วไป 28 ก.พ. 67
51 ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป 27 ก.พ. 67
52 รับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2565 จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 26 ต.ค. 66
53 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทั่วไป 23 ต.ค. 66
54 ระบบการรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 ต.ค. 66
55 ยินดีต้อนรับ "นางณิชดาภา จอมมูล" ทั่วไป 6 ต.ค. 66
56 ยินดีต้อนรับ "ว่าที่ร้อยโทอุทัย กันทาแจ่ม" ทั่วไป 6 ต.ค. 66
57 ขอแสดงความยินดีกับ "นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์" ทั่วไป 6 ต.ค. 66
58 ขอแสดงความยินดีกับ "นายธนากร อาทะเดช" ทั่วไป 6 ต.ค. 66
59 8xBet คาสิโนเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบออโต้ใหม่ล่าสุด เว็บคาสิโนแท้ 100% ทั่วไป 6 ต.ค. 66
60 8xBet แทงบอลทดลองเล่นฟรี เข้าถึงได้ทุกเวลา บริการดี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วไป 6 ต.ค. 66
61 8xBet เว็บแทงบอลใหม่ออนไลน์ เว็บตรงลิขสิทธิ์ ทั่วไป 25 ส.ค. 66