8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมมุทิตาจิต แก่คุณครูวัชรินทร์ วิลยะกูล และคุณครูอารีวรรณ หวังดี เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประเมินคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ทดสอบวิชาสามัญ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 สนามสอบจังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2566

นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม French Night Gala Dinner 2024 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.นภาพร พงษ์ขัน และคณะผู้บริหารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหารจากโรงเรียน Gan Eng Seng Secondary School จากประเทศสิงคโปร์

นำเสนอผลงานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชาวฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2566

นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5