8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โญปถัมภ์ ลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)ลำพูน มาให้ความรู้แก่นักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติตัว กฏระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน รู้จักอาคารสถานที่ พบครูที่ปรึกษา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จ ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน