8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน และนายกสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับประธานในพิธี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนอกเหนือจากกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 แล้ว ทางสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ