8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประเมินคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 มีนาคม 2567 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทอุทัย กันทาแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานในการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีครูฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นคณะกรรมการในการประเมินร่วมด้วย เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน สะอาดถูกหลักอนามัย เหมาะสมกับราคาที่จำหน่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ณ โรงอาหารโซน B โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน